การบูรหอม ตราเฌอเอม
  • การบูร

การบูรหอม ตราเฌอเอม

000

สรรพคุณ ป้องกันกลิ่นอับชื้น กลิ่นหอมสดชื่น ใช้ในรถยนต์ ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน

Additional Information

ขนาดบรรจุ

35 กรัม

สรรพคุณ

ป้องกันกลิ่นอับชื้น กลิ่นหอมสดชื่น ใช้ในรถยนต์ ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน บรรจุอยู่ในซอง สุญญากาศ